Borde föräldrar hjälpa sina barn med läxorna?

Att barn i svenska skolor idag får hemuppgifter och läxor med sig vid skoldagens slut som ska göras hemma efter skoltid är något vi tar för givet. Något annat som vi tar för givet är att det ...