Att barn i svenska skolor idag får hemuppgifter och läxor med sig vid skoldagens slut som ska göras hemma efter skoltid är något vi tar för givet. Något annat som vi tar för givet är att det i huvudsak ligger på föräldrarnas ansvar att hjälpa barnen med läxorna, något som kan skapa mycket olika förutsättningar för barnen beroende på vilken utbildningsnivå föräldrarna har och hur mycket tid de kan avsätta för att hjälpa till. Jan-Olof Hellsten, som är en pensionerad skolforskare från Uppsala universitet, menar dessutom att föräldrar i allmänhet inte är kvalificerade för att hjälpa barnen med läxor idag. Han utgår från sina egna erfarenheter som mattelärare då han säger att föräldrar oftast ställer fel frågor till barnen och att eleverna i svenska skolor idag lär sig om saker som föräldrarna inte har några kunskaper om. Han skulle därför helst se att ansvaret för läxorna ligger på kvalificerade lärare. Om du driver ett företag som erbjuder kvalificerad läxhjälp kan ett bra sätt att marknadsföra dig vara att skapa en proffsig hemsida. Genom att registrera din hemsida på Svenskahemsidor.com blir det dessutom lättare för andra att hitta din sida, och du kan själv hitta rabattkoder till andras hemsidor.Az-Writing_boy_e-citizen

Några som håller med Jan-Olof Hellsten är socialdemokraterna i Stockholms kommun. De föreslog nämligen 2008 att läxhjälp ska erbjudas gratis till alla elever på stadens skolor, och att läxhjälpen ska ske på skolan direkt efter skoldagen. Även Ingrid Westlund, docent i pedagogik vid Linköpings universitet, håller med om att denna lösning skulle medföra fördelar för elevernas psykiska hälsa. Hon ser att eleverna i och med detta skulle få lättare att skilja mellan skoltid och fritid, och att den stressen över läxorna som många elever lider av idag skulle minska.

Något som man bör fråga sig innan man genomför en sådan förändring är dock om läxorna borde tas bort helt och hållet istället. Trots att hemläxan har varit en integrerad del av skolgången för flera generationer svenskar finns det nämligen ytterst lite forskning i Sverige kring hur effektiv den egentligen är för inlärningen. Så självklar som läxan är idag dröjer det dock sannolikt länge innan det sker någon förändring i systemet, både vad gäller läxhjälp på skoltid och en total slopning av läxor.