Jobba med läxhjälp

Som läxhjälpare har du en intressant och viktig roll för de elever som behöver lite extra hjälp och motivation med skolarbetet. Det finns flera olika sätt att arbeta på. En del kommuner anordna...

Bra appar för mer kunskap

Smart phones är mer än bara ett kommunikationsverktyg och rolig underhållning. Om du vill öka dina kunskaper kan du med fördel ladda ned appar som ger dig fakta och färdighet. Det kommer många ...

Ge dig själv läxhjälp

Även om det kan kännas svårt ibland finns det faktiskt mycket du kan göra på egen hand för att förbättra motivationen och dina studieresultat. Om du använder dig av vissa tekniker kan det gö...

Så väljer du rätt läxhjälpsföretag

När den svenska regeringen 2013 beslöt att läxhjälp bör vara avdragsgillt i likhet med andra tjänster i hemmet – som ROT och RUT – exploderade marknaden för företag som erbjöd hj...

Borde föräldrar hjälpa sina barn med läxorna?

Att barn i svenska skolor idag får hemuppgifter och läxor med sig vid skoldagens slut som ska göras hemma efter skoltid är något vi tar för givet. Något annat som vi tar för givet är att det ...

Läxhjälp på nätet

Få tekniska innovationer har haft lika stor samhällelig sprängkraft som internet. Det har tillgängliggjort kunskap på ett sätt som saknar motstycke i historien. Det som tidigare krävde tillgån...

Läxhjälp

Att behöva hjälp med läxor är en situation som de allra flesta kan känna igen sig i. Vare sig du är elev eller förälder – och förhoppningsvis har skoltiden i färskt minne – vet d...

Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälp är ett sätt att nå ut till ungdomar som har det tufft i skolan, men det finns olika sätt att göra det på. En framgångsrik metod som använts i Stockholmsområdet – och som nu s...