Som läxhjälpare har du en intressant och viktig roll för de elever som behöver lite extra hjälp och motivation med skolarbetet. Det finns flera olika sätt att arbeta på. En del kommuner anordnar gratis läxhjälpstimmar för elever, där frivilliga ställer upp som pedagoger. Det är även möjligt att jobba genom ett läxhjälpsföretag och då besöker läxhjälparen eleven i hemmet. Ett tredje sätt är att lärare och elev möts över internet, exempelvis via Skype. Vilken form som är bäst beror lite på elevens ålder och vad hjälpen ska bestå av.

Inte bara hjälp med läxor

250px-Homework_-_vector_mathsSom läxhjälpare eller studiecoach utgår du alltid ifrån elevens behov. Den frivilliga läxhjälpen som anordnas av kommuner eller organisationer som exempelvis Röda Kortset, syftar just till att hjälpa till med läxor efter skoltid. Privata läxhjälpsföretag söker ofta högskolestuderande som kan hjälpa till att coacha eleven. Dessa undervisningstillfällen är ofta indelade i en del motivation, en del läxhjälp och en del övningar som coachen har förberett. I denna typ av coachning handlar det mycket om att prata med eleven och få upp studiemotivationen, se vad som är möjligt och vara en lyssnande och närvarande vuxen. För elever på högstadiet och gymnasiet som söker studiecoach kan en del av undervisningen handla om framtiden och vad som krävs för att eleven ska få sitt drömjobb. Kanske vill hen arbeta på Saab efter examen? Det har kommit in Dubbla miljardorder till Saab Dynamics, som gör att framtiden för företaget ser ljus ut.