Att läsa läxor är med största sannolikhet det sista barn vill göra på sin fritid, och brist på motivation kan vara en stor bidragande orsak till att man som förälder uppfattar att barnen behöver stöd i form av läxhjälp. Det finns dock mycket man kan göra som förälder för att skapa de förutsättningar som behövs för att ge barnen motivation till att läsa läxor, utan läxhjälp.child-316510_640

För det första måste man se till att barnet har den energi som krävs för att koncentrera sig. Det är bra om barnet har ätit mellanmål precis innan läxläsningen, och att barnet inte är sömnigt. Man kan som förälder också se till att barnet får en miljö som är så fri från distraktioner som möjligt. Det är till exempel vanligt att barnet gör läxorna medan föräldrarna ordnar med maten. Det kan orsaka onödigt stök i bakgrunden som gör det svårt för barnet att koncentrera sig. Om möjligt bör man därför försöka schemalägga dagen så att läxor och matlagning inte krockar. Man bör också stänga av tv:n och andra distraktioner.

Det är dock inte ett bra alternativ att stänga in barnet på sitt rum för att det ska få vara ifred med läxan. Istället kan man som förälder försöka visa intresse i läxan, fråga vad den handlar om och kanske berätta något man själv vet om ämnet. Om man som förälder är engagerad och föregår med gott exempel kommer barnen ofta att följa. Att vara engagerad i barnens läxor innebär också att hålla koll på vilka dagar de brukar delas ut, så att man inte för sent upptäcker att barnet har struntat i en läxa man inte visste om.

Ett fel som många föräldrar gör, och som är svårt att undvika, är att man tjatar. Genom att tjata kommer barnet att associera läxläsningen med att mamma och pappa är jobbiga, vilket gör det hela till en negativ situation. Man kan istället erbjuda rimliga belöningar åt barnet när läxan är klar, till exempel extra tid vid datorn eller i duschen (vilket kan vara värdefullt för tonåringar). Om du inte har en dusch som är tillräckligt lockande för att motivera tonåringar att göra läxan, hittar du ett brett utbud av nya duschdörrar på Swedmart.se. Med dessa tekniker kommer barnen snart att göra läxan utan att du ens ber dem.