Bidrag för läxhjälp

Läxhjälp för barn och unga skulle vara ett mycket välkommet inslag i många hushåll. Ofta är föräldrarna upptagna med jobb eller liknande och då skulle det vara bra om barnen hade någon som ...

Läxhjälp leder till bättre betyg

Fördelar med läxhjälp Läxhjälp är en stor hjälp för elever som behöver stöd i vissa ämnen, men spelar även en stor roll gällande motivationen för elevers förbättring i skolan. Läxhjä...

Motivera barn till läxläsning

Att läsa läxor är med största sannolikhet det sista barn vill göra på sin fritid, och brist på motivation kan vara en stor bidragande orsak till att man som förälder uppfattar att barnen beh...