Läxhjälp för barn och unga skulle vara ett mycket välkommet inslag i många hushåll. Ofta är föräldrarna upptagna med jobb eller liknande och då skulle det vara bra om barnen hade någon som kunde hjälpa till med läxorna. Det främjar barnens undervisning och ökar ofta intresset för skolan om man har någon som inspirerar en och berömmer för avklarat arbete. Läxhjälp gynnar även de barn som annars kanske har svårt att hänga med i undervisningen och behöver lite extra hjälp. Det uppmuntrar barnen till att göra mer i skolan om de känner att de hänger med sina kamrater, och inte hamnar på efterkälken.

3 av 4 barn går utan läxhjälp

Regeringen har slopat RUT-bidrag för läxhjälp till förmån för bidrag till kommuner istället. Detta för att bättre nå de barn som behöver läxhjälp allra mest. 1000 kr per elev beviljas nu av Skolverket för läxhjälp med syftet att förbättra skolresultaten. Men enligt SVT:s granskning så får 3 av 4 barn gå utan. Det kommer sig utav att många kommuner inte sökt bidrag för läxhjälp överhuvudtaget, trots tillgängliga medel. I Stockholm har man t. ex. endast sökt bidrag för var tionde elev, vilket är långt under vad som skulle behövas. Stockholm får då bara 6 miljoner i bidrag, utav 60 möjliga, skriver SVT. Däremot finns det kommuner som sökt bidrag för alla sina elever, såsom Linköping och Kalmar, och beviljats det.

Extra stöd behövs i utsatta områden

Några av de elever som är i störst behov av hjälp är i förortsområdena. Ofta är eleverna trötta på skolan och känner att de varken syns eller hörs. Att då ha någon som finns där, bryr sig och hjälper till skulle göra underverk. Många elever i dessa områden vill göra bättre ifrån sig men vet inte hur, och vart de ska vända sig för att få hjälp. De skulle också hjälpa barn med utländska föräldrar som kanske inte kan språket tillräckligt för att kunna hjälpa sina barn. Även om viljan finns där. Att använda bidrag för att bistå dessa barn och familjer är ett sätt att säkra deras och våran framtid. Skolan är viktig för framtiden.