Motivera barn till läxläsning

Att läsa läxor är med största sannolikhet det sista barn vill göra på sin fritid, och brist på motivation kan vara en stor bidragande orsak till att man som förälder uppfattar att barnen beh...

Ge dig själv läxhjälp

Även om det kan kännas svårt ibland finns det faktiskt mycket du kan göra på egen hand för att förbättra motivationen och dina studieresultat. Om du använder dig av vissa tekniker kan det gö...

Borde föräldrar hjälpa sina barn med läxorna?

Att barn i svenska skolor idag får hemuppgifter och läxor med sig vid skoldagens slut som ska göras hemma efter skoltid är något vi tar för givet. Något annat som vi tar för givet är att det ...