Läxhjälp är ett sätt att nå ut till ungdomar som har det tufft i skolan, men det finns olika sätt att göra det på. En framgångsrik metod som använts i Stockholmsområdet – och som nu spridit sig till övriga Sverige – är att gå igenom Stiftelsen Läxhjälpen. Det är en stiftelse som sedan starten 2007 har erbjudit läxhjälp till tusentals ungdomar. Deras fokus ligger på barn som växer upp i hem under särskilt svåra omständigheter, ofta med en bakgrund i områden där närvaron i skolan är låg, vilket gör att hjälpen kommer extra väl till pass. Genom att nå ut till ungdomar som vanligtvis har en negativ inställning till skolan försöker stiftelsen åstadkomma ett attitydskifte som har positiv bäring på samhället i stort.

 

Stiftelsen Läxhjälpen grundades av Harald Ullman, en svensk entreprenör, som arbetar med studentfrågor. Han ansåg att det fanns ett behov av läxhjälp för ungdomar i utsatta områden, och stiftelsen blev hans lösning på problemet. Projektledare blev Maria Arneng, och hon har fortsatt på den posten från starten ända fram till skrivande stund. De första skolorna som fick dra nytta av stiftelsens läxhjälp fanns belägna i Rinkeby och Hjulsta, och framgången var omedelbar. Därefter har organisationen spridit sig till Södertälje, Göteborg och Malmö, för att nämna några orter. Planer finns också på att utvidga nätverket till andra delar av landet.Stiftelsen Läxhjälpen 2

 

En viktig aspekt av Stiftelsen Läxhjälpens arbete är att se till att det kommer konkreta resultat ur ansträngningarna. Det sker genom ett rigoröst uppföljningsarbete som registrerar elevernas bana i livet och analyserar vilken roll läxhjälpen har spelat i det hela. Utlärningen sker genom att högskolestudenter kommer i kontakt med högstadieelever och ser till att läxläsningen fungerar som den ska. För att verksamheten ska gå runt krävs det extern finansiering, och stiftelsen har fått stöttning från en rad olika aktörer i näringslivet. Däremot är det inte en vinstdrivande organisation, så allt eventuellt överskotts investeras i ytterligare hjälp för eleverna.

 

2013 var stiftelsen inblandat i ett roligt projekt när valet föll på organisationen som föremål för en reklamtävling. 48h heter tävlingen som går ut på att de tävlande ska designa en annons åt ett företag – och den här gången var det alltså Stiftelsen Läxhjälpens tur. Resultatet blev en snygg annons med stora estetiska kvaliteter, som numera hänger på Maria Arnengs kontor. Om du vill ha något liknanade på din vägg – som en tavla – kan du gå in på Nordic Design Collective och beställa ett konstverk.