Att behöva hjälp med läxor är en situation som de allra flesta kan känna igen sig i. Vare sig du är elev eller förälder – och förhoppningsvis har skoltiden i färskt minne – vet du att det ibland kan köra ihop sig i skolan. För vissa elever kan det vara extra angeläget att få ett stöd som ser till att proven klaras av och att skolarbetet tuffar på som vanligt. Det är där läxhjälpen kommer in i bilden. Den finns till för att elever som tycker att skolarbetet går trögt ska slippa tappa motivationen och ägna sig åt annat. Istället kan läxhjälpen fungera som en stimulerande åtgärd för att se till att alla tillgodogör sig kunskaperna som skolan har föresatt sig att lära ut.

 

Alla barn i Sverige har en rättighet att få en bra skolgång och ges bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik framtid. Läxhjälpen är ett sätt att jämna ut spelplanen och se till att det inte finns stora diskrepanser mellan olika elever. Barn och ungdomars hemsituation kan se mycket olika ut, och alla föräldrar har inte möjlighet att vara det stöd i skolarbetet som deras barn behöver. Läxhjälpen finns där för att ingen ska lämnas efter och undgå att lära sig det som skolplanen anger. Eftersom läxorna är en viktig del av skolan är det viktigt både för betygen och elevens egen utveckling att de blir gjorda.Läxhjälp 1

 

Läxhjälp kan se ut på olika sätt. Antingen kan en person komma hem till er och hjälpa eleven med läxan i hemmet. Många organisationer och stiftelser har människor – ofta studenter – som gärna avvarar ett par timmar för att hjälpa till med läxan. Genom att gå genom en organisation kan du vara säker på att personen som hjälper till med läxan har genomgått intervjuer och tester för att se till att han eller hon är lämpad för uppdraget. Det har också blivit billigare att anlita läxhjälp tack vare RUT-avdraget. Ett annat alternativ är att åka till en plats där det finns resurser för att hjälpa elever med läxan. Det kan handla om en skola eller en fritidsgård med extrainsatta lärare för att se till att alla får den hjälp de behöver och förtjänar.

 

Att få hjälp med läxan kan ha positiva konsekvenser för eleven som överstiger alla förväntningar. Det kan vara skillnaden mellan att hoppa av skolan och att fortsätta att läsa vidare. För många kan det vara ett sätt upptäcka sina egna talanger, oavsett om det handlar om att skriva en novell, måla en tavla eller snickra en stol.